92/7/27 - 11:47
شماره مطلب : 1495
امام خمینی (ره) :

تسخیر لانه جاسوسی آمریکا تنها فتح یک سفارتخانه یا یک مرکز فرماندهی نبود، بلکه ثمره آن، کوتاه کردن دست آمریکا از انقلاب اسلامی ایران بود

تسخیر لانه جاسوسی آمریکا تنها فتح یک سفارتخانه یا   یک مرکز فرماندهی نبود، بلکه ثمره آن، کوتاه کردن دست آمریکا از انقلاب اسلامی   ایران بود . این حادثه، مهر تاییدی بود بر پیروزی انقلاب اسلامی و نمودی از این   باور که آمریکا بزرگ‏ترین قدرت جهان نیست . بزرگترین قدرت از آن خداست و در برابر   این قدرت لایزال، هیچ قدرت دیگری را تاب مقاومت نیست . آنچه آمریکا را قدرتمند نشان  می‏دهد، خودکامگی و خودخواهی همیشگی و موج تبلیغات دروغین اوست . در روز سیزده  آبان، به روشنی، پوشالی بودن و تو خالی بودن قدرت آمریکای جنایتکار به تصویر کشیدهشد .
- هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید  .
- چرا ما باید بترسیم. . . کارتر طبل تو خالی است. . . او عرضه هیچ کاری را ندارد. . . آمریکا هیچ غلطی نمی‏تواند بکند
- دشمن اصلی اسلام و قرآن و پیامبر عظیم الشان (ص) ابرقدرتها، خصوصا آمریکا و  ولیده فاسدش اسرائیل است. (1)
تصاویر