96/9/25 - 11:48
شماره مطلب : 10130

برگزاری نشست طلایه داران 2 در استان لرستان(96/925)

به همت انجمنی های اتحادیه لرستان نشست طلایه داران 2 ویژه برادران شهرستان خرم آباد برگزار گردید
به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان استان لرستان نشست طلایه داران ویژه برادران شهرستان خرم آباد در مورخه 96/9/23در اتحادیه مرکز استان برگزار گردید در این جلسه آقای سید سجاد راستخانه مسوول اتحادیه استان نکاتی رادر خصوص فعالیت های جاری انجمن اسلامی به خصوص برنامه نهم دی ماه مطرح نمودند و سپس آقای حسین احمدی مربی قرارگاه نکاتی تکمیلی در مورد فعالیت های انجمن اسلامی را مطرح نمودند در انتهای جلسه از دانش آموزان برتر علمی با اهدای جوایزی  تقدیر به عمل آمد
تصاویر