96/10/9 - 08:57
شماره مطلب : 10221

سفر مسئول و معاونین فرهنگی اتحادیه استان به شهرستان گناوه(96/10/9)

مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان با سفر به شهرستان گناوه با اعضای هیات های مرکزی مدارس این شهرستان دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه استان بوشهر- جناب آقای افروغ مسئول محترم اتحادیه و معاونین فرهنگی اتحادیه در روز چهارشنبه 29/9/96به شهرستان گناوه سفر کردندو از اتحادیه این شهرستان بازدید نمودند.همچنین با حضور معاونین خواهر و برادر استان جلسه قرارگاه های شهری دختران و پسران با هدف هم افزایی دانش آموزان و پیگیری فعالیت های انجمن های شهرستان برگزار شد.
در ادامه کادر استان با حضور در مدرسه استعدادهای درخشان شهید بهشتی آن شهرستان، در جریان فعالیت های انجمن آن مدرسه قرار گرفتند.
در حاشیه این سفر نیز کادر اتحادیه استان  با امام جمعه ، رئیس آموزش و پرورش و رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه دیدار و گفت و گو کردند
تصاویر