96/10/19 - 17:03
شماره مطلب : 10287

صدو نهمین جلسه قرارگاه جنبش دانش‌آموزی در قم برگزار شد

صدو نهمین جلسه قرارگاه جنبش دانش‌آموزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان روز دوشنبه هجدهم دی در مرکز فرهنگی تبلیغی آینده سازان قم برگزار شد

 

به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل دفترمرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان،صد و نهمین جلسه قرارگاه جنبش دانش‌آموزی با حضور اعضای قرارگاه جنبش دانش‌آموزی و مدیر مرکز فرهنگی تبلیغی آینده سازان قم  روز دوشنبه هجدهم دی در مرکز فرهنگی - تبلیغی آینده سازان قم برگزار شد
جلسه قرارگاه جنبش دانش‌آموزی به منظور پیگیری مصوبات جلسه قبل،بحث و بررسی پیرامون نحوه تفکیک قرارگاه عملیاتی و ستادی جنبش دانش آموزی، ارائه بررسی فرآیند قرارگاه ستادی جنبش دانش آموزی،تبیین و بازخوانی مطالبات نماینده مقام معظم رهبری در خصوص جنبش دانش آموزی و بررسی آخرین اخبار و تحلیلمسائل روز خصوصا در حوزه دانش آموزی توسط اعضا برگزار شد