96/11/3 - 13:48
شماره مطلب : 10368

برگزاری دوره ارتقایی شهید اسد اللهی در اتحادیه شهر تهران(96/11/3)

افتتاحیه دوره ارتقایی شهید اسداللهی ویژه سرگروه های فارغ التحصیل اتحادیه انجمن های اسلامی شهر تهران با حضور آقای دکتر صمیمی مسئول اتحادیه شهر تهران در ساختمان اتحادیه شهر تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان تهران  صمیمی در این جلسه به نقش مهم تشکیلاتی بودن سیستم فارغ التحصیلان اشاره کرد و افزودند که فارغ التحصیلان اتحادیه از مهم ترین اعضای کارآمد مجموعه به حساب می آیند و باید برای آنها هدف گزاری وبرنامه ریزی شود،همچنین ایشان به نقش مهم و تاثیر گذار فارغ التحصیلان در پیشبرد اهداف انجمن اسلامی مدارس نیز اشاره نمودند.

 

تصاویر