96/11/3 - 15:59
شماره مطلب : 10373

ديدار مسئول اتحاديه هرمزگان با مديركل اوقاف و أمور خيريه استان (96/11/3)

ديدار مسئول اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان استان هرمزگان با مديركل اوقاف و أمور خيريه استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان هرمزگان ،مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان هرمزگان به همراه معاون برادران اتحادیه استان امروز با حجت الاسلام و المسلمین گرایلی  مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان هرمزگان در رابطه با تعاملات دو نهاد دیدار و گفتگو کردند.