97/2/2 - 15:27
شماره مطلب : 10796

اعزام اعضا انجمنی های اتحادیه استان به مشهد مقدس و شرکت درطرح خادمایارن نوجوان(97/2/2)

اعضا انجمن های اسلامی مدارس دخترانه و پسرانه اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان سیستان و بلوچستان در نوروز سال 1397 در طرح خادمیاران نوجوان شرکت و به افتخار خادمی حرم مطهر امام ‌‌رضا (ع) نائل شدند

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان سیستان و بلوچستان اعضا انجمن های اسلامی دانش آموزان استان سیستان و بلوچستان با حضور در طرح خادمیارن نوجوان به افتخار خادمی حرم مطهر امام رضا (ع) دست یافتند
در این طرح تعداد تقریبا ۱۰۰ نفر در قالب 2عدد اتوبوس شامل خواهران و برادران به شهر مقدس مشهد تشرف یافتند و با حضور در حرم مطهر امام رضا (ع) به عنوان خادم افتخاری حرم رضوی نائل شدند

تصاویر