97/2/4 - 11:43
شماره مطلب : 10802

جلسه 699 شورای مرکزی برگزار شد

جلسه 699 شورای مرکزی با مروری بر بیانات نماینده محترم مقام معظم رهبری در جلسه مجمع عالی کادر – نشست تبیین آیه سال 97 برگزار شد
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان،در جلسه 699 شورای مرکزی،صلاحیت گزینه پیشنهادی مسئول اتحادیه استان ایلام بررسی و با اکثریت آراء به تصویب رسید و در ادامه وضعیت اتحادیه یکی از استانها بررسی و تعیین و تکلیف صورت گرفت.
در دستور بعدی ابتدا مروری بر بیانات نماینده محترم مقام معظم رهبری در جلسه مجمع عالی کادر – نشست تبیین آیه سال 97 انجام پذیرفت و سپس کلیات برنامه و بودجه اصلاح شده سال 97 بررسی و کلیات هزینه ها و درآمدهای تکلیفی به تصویب رسید و مقرر شد اصلاحات لازم در خصوص سهم استانها نسبت به ستاد در ردیف بودجه فرهنگی افزایش یابد.
باتوجه به اهمیت موضوع فضای مجازی و تعیین رویکردها و نقش آفرینی تشکل در این زمینه ، کارگروه ویژه فضای مجازی نسبت به بررسی وضعیت فعلی و ارائه پیشنهادات به شورای مرکزی تشکیل میگردد.
لازم به ذکر است این جلسه در روز چهارشنبه بیست و نهم فروردین در محل دفتر شورای مرکزی برگزار شد.