97/2/5 - 12:47
شماره مطلب : 10805

دیدار مسئولین اتحادیه هرمزگان با مدیر کل آموزش پرورش استان(97/2/5)

مسئول اتحادیه ی انجمن های اسلامی دانش آموزان با مدیر کل و مدیر حراست آموزش پرورش استان به مناسبت شروع سال جدید دیدار داشت.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان هرمزگان: در این جلسه مجتبی انصاری مسئول اتحادیه ی انجمن های اسلامی   بر لزوم همکاری هرچه  بیشتر بین اتحادیه و آموزش و پرورش تاکید شد.هدیه ای نیز به مناسبت یادبود به مدیرکل اهدا شد.
در ادامه مسئولین ،خواستار  ارتباط هرچه بیشتر  آموزش و پرورش با اتحادیه ی انجمن های اسلامی دانش آموزان شدند که این خواسته با استقبال مدیرکل مواجه شد.
دو طرف سال جدید را فرصت و غنیمتی برای همکاری بیشتر بر شمردند. کرد.همچنین برجایگاه  ویژه ی اتحادیه ی انجمن های اسلامی دانش آموزان تاکید شد.

تصاویر