97/2/8 - 12:08
شماره مطلب : 10817

جلسه آموزشی - توجیهی-مشورتی ویژه عناصر ستادی حسابداری برگزار شد

پیرو اصلاح و تصویب آیین نامه مالی جدید ، شورای مرکزی،جلسه آموزشی - توجیهی - مشورتی ویژه عناصر ستادی حسابداری ( مدیر اجرایی ، مدیر خزانه داری ، ذیحساب ، مدیر امور مالی،‌حسابدار) توسط شورای مرکزی برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان،پیرو اصلاح و تصویب آیین نامه مالی جدید ، شورای مرکزی یک جلسه آموزشی - توجیهی - مشورتی ویژه عناصر ستادی حسابداری ( مدیر اجرایی ، مدیر خزانه داری ، ذیحساب ، مدیر امور مالی،‌حسابدار) توسط شورای مرکزی برگزار شد.
در این جلسه صادق ملکی به عنوان رییس شورای مرکزی ابتدا به ضرورت و اهمیت انضباط مالی و شفافیت مالی پرداخت و سپس دو نفر از کارشناسان بیرونی به تبیین مفاد آیین نامه و پرسش و پاسخ با حاضران پرداختند.
حامد علامتی ، دبیرکل اتحادیه ضمن حضور در جلسه ، از همکاری و تعامل خوب نظام اجرا و شورای مرکزی در برقراری فرآیندهای مالی جدید خبر داد.
پیرو مصوبات کارگروه ویژه حسابرسی ، مقرر شد پس از برگزاری جلسه آموزشی ویژه عناصر ستادی حسابداری ، یک کارگاه آموزشی ویژه رابطین مالی استان ها توسط دفترمرکزی در هفته جاری برگزار گردد.
لازم به ذکر است این جلسه در روز یکشنبه مورخ دوم اردیبهشت ماه 97 در محل دفتر شورای مرکزی برگزار شد.
تصاویر