97/2/15 - 11:20
شماره مطلب : 10828

گردهمایی مدیران اجرایی اتحادیه سراسر کشور برگزار شد

گردهمایی مدیران اجرایی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان سراسر کشور، روز یکشنبه نهم اردیبهشت در تهران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، گردهمایی مدیران اجرایی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان سراسر کشور، روز یکشنبه نهم اردیبهشت در دفترمرکزی اتحادیه برگزار شد
این گردهمایی یک روزه با حضور دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، رئیس شورای مرکزی، مدیر اجرایی دفتر مرکزی و مدیران اجرایی سراسر کشور برگزار شد که تبیین مسائل اداری – مالی اتحادیه و همچنین ارائه آئین نامه معاملاتی جدید اتحادیه از مهمترین اهداف این همایش به شمار می آید
ارائه محتوایی، بررسی نقطه نظرات مدیران اجرایی سراسر کشور، گفتگو با رئیس شورای مرکزی پیرامون آئین نامه جدید و گفتگو با دبیرکل اتحادیه پیرامون مسائل اداری مالی از دیگر برنامه های این گردهمایی می باشد
لازم به ذکر است، این گردهمایی اولین دوره ویژه مدیران اجرایی سراسر کشور در سال جاری می باشد

تصاویر