97/2/15 - 12:34
شماره مطلب : 10829

هفتصدمین جلسه شورای مرکزی برگزار شد

هفتصدمین جلسه شورای مرکزی برگزار شددر این جلسه صلاحیت گزینه پیشنهادی مسئول اتحادیه یکی از استانها بررسی و با اتفاق آراء به تصویب رسید.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان،هفتصدمین جلسه شورای مرکزی برگزار شد در این جلسه صلاحیت گزینه پیشنهادی مسئول اتحادیه یکی از استانها بررسی و با اتفاق آراء به تصویب رسید.
در ادامه باتوجه اهمیت فضای مجازی و تعیین رویکردهای تشکل در این زمینه و نقش آفرینی هرچه بهتر ، ضمن بررسی وضعیت موجود ، بیانات نماینده مقام معظم رهبری پیرامون این موضوع در سالهای گذشته مرور شد.
در ادامه مقررشد در اردیبهشت ماه یک مأموریت ویژه توسط نظام اجرا انجام شود ، کارگروه ویژه در این زمینه با حضور کارشناسان متخصص بیرونی و افراد متخصص درون تشکیلاتی برگزار شود ، و بازنمایی سازمان دهی تشکل در فضای مجازی توسط نظام اجرا تا پایان خرداد انجام شود و سیاستهای فضای مجازی بازبینی شده و در قالب یک بسته برنامه ای ارائه گردد.
دستور بعدی،بررسی برنامه و بودجه اصلاح شده سال 97 بود که ضمن ارائه گزارش اقدامات اصلاحی ، مقررشد کمیسیون سیاستگذاری و برنامه ریزی اصلاحات نهایی را انجام داده و به تصویب برساند.
لازم به ذکر است این جلسه در روز چهارشنبه مورخ پنجم اردیبهشت در محل دفتر شورای مرکزی برگزار شد.
تصاویر