97/2/17 - 11:45
شماره مطلب : 10841

برگزاری ویژه برنامه هفته معلم با حضور مسئول اتحادیه استان در سمنان(97/2/17)

ویژه برنامه هفته معلم با حضور معاونت فرهنگی پرورشی وزیر آموزش و پرورش ومسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان در سمنان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان سمنان، ویژه برنامه هفته معلم با حضور وزرای ادوار گذشته آموزش و پرورش و با سخنرانی معاونت فرهنگی پرورشی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.دکتر کاظمی در ورود به سمنان مورد استقبال مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان سمنان و مدیران و معاونین پرورشی آموزش و پرورش استان قرار گرفت.اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان سمنان با عضویت در ستاد گرامیداشت هفته معلم ، مجری طرح" به احترام معلم برپا ... "در سطح استان سمنان می باشد.


 

تصاویر