97/2/24 - 15:49
شماره مطلب : 10876

ذی حساب اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان منصوب شد

طی حکمی از سوی رییس شورای مرکزی اتحادیه،علی فلاح به عنوان ذیحساب اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان،با رای اعتماد شورای مرکزی و طی حکمی از سوی رییس شورا، ذیحساب اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان منصوب شد.
متن حکم آقای علی فلاح به شرح ذیل است:
برادر ارجمند جناب آقای علی فلاح
سلام علیکم
نظارت مؤمنانه در تمام رده های اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان از اصول مهم تشکل نورانی ماست و تدبیر و نظارت بر فرآیندهای مالی به منظور کارآمدی، انضباط و شفافیت مالی،از جمله وظایف شورای مرکزی به عنوان مرجع سیاستگذاری،برنامه ریزی و نظارت در اتحادیه میباشد.
در آستانه چهل سالگی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان،پیرو تأکیدات نماینده معزز مقام معظم رهبری مبنی بر تکمیل و ارتقاء فرآیندهای مالی تشکل، طبق رأی اعتماد شورای مرکزی در جلسه 699 مورخ 29/01/1397؛جناب عالی که از دقت و تجربه لازم در حوزه مالی و اداری برخوردار بوده و ملتزم به رعایت قوانین و مقررات در عین تعامل مومنانه و برادرانه با همکاران می باشید به سمت ذیحساب اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان منصوب می شوید.
امید است با دقت و تلاشی که در این مسئولیت مهم خواهید داشت و همکاری همسنگران عزیز اتحادیه خصوصا حوزه اجرایی دفترمرکزی،در انجام وظایف محوله بر اساس شرح وظایف ابلاغی موفق و مؤید باشید.