97/2/31 - 12:02
شماره مطلب : 10904

برگزاری جلسه برنامه ریزی و هماهنگی ستاد اوقات فراغت دانش‌آموزان در استان البرز(97/2/31)

جلسه هماهنگی برگزاری اوقات فراغت دانش‌آموزان استان البرز در سالن اجتماعات امام علی(ع) استان البرز برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان  البرز، این جلسه با حضور سلیمی سرپرست اتحادیه استان، معاونان پرورشی اداره‌کل آموزش و پرورش و روسای تشکل‎های دانش‌آموزی در سالن اجتماعات امام علی (ع) اداره کل آموزش و پرورش استان البرز برگزار شد.
سلیمی با حضور در این جلسه به تبیین و تشریح برنامه های ویژه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان پرداختند و همچنین از همکاری و تعامل خوب آموزش و پرورش در مسیر فعالیتهای فرهنگی و تربیتی با اتحادیه صمیمانه تشکر و قدردانی کردند.
ضمناً در پایان این مراسم محمد مهدی سلیمی نشست صمیمانه ای را با ساکی مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز برگزار کرد و در مورد برنامه های آتی اتحادیه ،فضای مدارس و همچنین باتوجه به توافق نامه فی‌مابین اتحادیه و وزارت خانه خواستاره بسترسازی فضاهای علمی و فرهنگی استان برای اجرای برنامه های منسجم و علمی در اتحادیه شد.

تصاویر