97/3/6 - 12:24
شماره مطلب : 10934

جلسه معارفه ذیحساب اتحادیه در دفتر مرکزی برگزار شد

پیرو رای اعتماد شورای مرکزی به آقای علی فلاح به عنوان ذیحساب اتحادیه ؛ روز سه شنبه اول خرداد با حضور رییس شورای مرکزی ، مدیر اجرایی دفترمرکزی و سایر عوامل اداری - مالی دفترمرکزی در محل دفترمرکزی ، آقای علی فلاح معارفه و فعالیت ایشان رسما آغاز گردید.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان ، پیرو رای اعتماد شورای مرکزی به آقای علی فلاح به عنوان ذیحساب اتحادیه ؛ روز سه شنبه اول خرداد با حضور رییس شورای مرکزی ، مدیر اجرایی دفترمرکزی و سایر عوامل اداری - مالی دفترمرکزی، آقای علی فلاح معارفه و فعالیت ایشان رسما آغاز گردید.
در این جلسه رییس شورای مرکزی به ضرورت اصلاح فرآیندهای مالی اشاره نمود و خاطر نشان کرد با حضور ذیحساب فرآیندهای مالی اصلاح و اجرای قوانین و مقررات از اتقان خوبی برخوردار خواهد شد.
 ملکی حضور ذیحساب را نظارت حین هزینه کرد عنوان کرد: یکی از اصلی ترین وظایف ذیحساب تطبیق درخواست ها با برنامه و بودجه و آیین نامه های مربوطه می باشد 
لازم به ذکر است در این جلسه،مهران صلواتی - مدیر اجرایی دفترمرکزی -ضمن عرض تبریک انتصاب ذیحساب اتحادیه ، خاطر نشان کرد:حوزه اجرایی دفترمرکزی ، همکاری صمیمانه خود را با آقای فلاح در اجرایی سازی آیین نامه ها و قوانین را خواهد داشت و حضور ذیحساب نوید بخش اصلاح فرآیندهای موجود و نظارت دقیق تر و بهتر خواهد بود.
تصاویر