97/3/6 - 15:49
شماره مطلب : 10937

نشست مشترک مسئولان جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی با معاونین اتحادیه برگزارشد

نشست مشترک مسئولان جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی با معاونین اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان به منظور همکاری و هم افزایی و استفاده از ظرفیت های طرفین به منظور مواجهه فعالان با تهدیدها و چالش های فضای مجازی دانش آموزان برگزارشد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، نشست مشترک مسئولان جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی با معاونین اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان به منظور همکاری و هم افزایی ، تربیت مربیان اتحادیه در حوزه فضای مجازی وتجمیع ظرفیت ها برگزارشد
این جلسه با حضوردستیار دبیرکل، معاونین فرهنگی تربیتی خواهران و براردان و مشاور دبیرکل در فضای مجازی و همچنین مسئولان جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی برگزار و بر توسعه فعالیت های آموزشی در تشکیلات و خصوصا بحث آموزش مربیان در فضای مجازی تاکید شد
مسئولان جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در این جبهه که تالیف و انتشار کتب مرتبط با حوزه سواد رسانه ای و فضای مجازی و برگزاری هزاران کارگاه آموزشی در سراسر کشوراشاره کردند
لازم به ذکر است جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی ، فعالیت های آموزشی و کارگاه های ویژه با رویکرد پاسخ به مشکلات حوزه دختران از جمله دوستی های مجازی ،اعتیادبه شبکه های اجتماعی و اتلاف زمان و... دارد و مقررشد تا با مشارکت جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی و معاونت خواهران دفترمرکزی در این راستا آسیب های فضای مجازی در حوزه دختران را تبیین و استخراج کند و با فعالیت جبهه به راهکاری علمی و عملی دست پیداشود.
در پایان این جلسه مقرر شد تا معاونت برادران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان مسئول پیگیری زمینه های همکاری اتحادیه و جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی شود و در خصوص فعالیت های مشترک در زمینه اقدامات لازم صورت گیرد