97/3/7 - 14:59
شماره مطلب : 10946

حضور مدیرکل متوسطه اول وزارت آموزش و پرورش در جلسه شواری معاونین اتحادیه

دویست و سی و نهمین جلسه شورای معاونین اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان با حضور دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و مدیرکل متوسطه اول وزارت آموزش و پرورش برگزار شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان،دویست وسی و نهمین جلسه شورای معاونین اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان روز دوشنبه هفتم خرداد با حضور دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و اعضای شورای معاونین و همچنین عظیم محبی مدیرکل دفترمتوسطه اول وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.
در این جلسه علاوه بر ارائه اخبار و گزارشات هر یک حوزه ها، مدیرکل دفترمتوسطه اول  وزارت آموزش و پرورش پیرامون فرآیند ثبت و انتخاب مدیران مدارس به ایراد سخنرانی پرداخت و هریک از اعضای شورای معاونین نظرات خود را در خصوص فرآیند ثبت و انتخاب مدیران مدارس ارائه کردند و در خاتمه مدیرکل دفترمتوسطه اول  وزارت آموزش به نقطه نظرات اعضای شورای معاونین اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان پاسخ داد.