97/3/9 - 12:35
شماره مطلب : 10950

سومین جلسه بازنگری طرح شهید احمدی روشن برگزار شد

سومین جلسه بازنگری طرح شهید احمدی روشن در دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دفترمرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، سومین جلسه بازنگری طرح شهید احمدی روشن روز ششم خرداد در دفتر مرکزی اتحادیه برگزار شد.در این جلسه که با حضور معاونت های فرهنگی تربیتی برادران و خواهران اتحادیه، کارشناسان این معاونت ها و همچنین مدیریت دفتر برنامه ریزی و ارزیابی و مدیر رصد و تحلیل این دفتر برگزار شد، سازمان­نمای انجمن اسلامی متوسطه اول مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت.

معاون فرهنگی تربیتی برادران با اشاره به ضرورت تغییر اساسی در سازمان­نمای متوسطه اول به علت تعداد زیاد گروه­ها و عدم توانایی پشتیبانی از این گروه­ها در مدارس متوسطه اول، بر ضرورت طراحی و انتخاب سازمان­نمای متناسب با واقعیت­های میدانی در مدرسه تاکید کردند.

همچنین، مدیر دفتر برنامه ریزی و ارزیابی نیز با اشاره به ضرورت طراحی سازمان­نما بر اساس شرایط بومی هر استان، تأکید کردند که عدم تناسب سازمان­نمای انجمن اسلامی در متوسطه اول با شرایط بومی هر استان می تواند مشکلات عدیده­ ای را از جهات مختلف برای فعالیت دانش­آموزان در مدرسه ایجاد کند.

در این جلسه با ارائه مباحث کارشناسی توسط کارشناسان معاونت­های خواهران و برادران و همچنین بررسی نظرات مسئولین و معاونت­های فرهنگی اتحادیه­های استانی پیرامون سازمان­نمای انجمن اسلامی متوسطه اول، مدل­های پیشنهادی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و اعضای حاضر در جلسه، هر یک به فراخور مسئولیت و دیدگاه­های خود، نکات مورد نظر خود را بیان کردند.
لازم به ذکر است مقرر گردید پیش نویس طرح بازبینی شده شهید احمدی روشن در متوسطه اول توسط کارشناسان مربوطه تهیه شده تا در جلسات بعد مورد بحث و بررسی بیش­تر قرار گیرد.