97/3/29 - 15:17
شماره مطلب : 11027

طرح "انتخاب بهترین ها" ویژه دختران متوسطه اول کلید خورد

طرح "انتخاب بهترین ها" ویژه دختران متوسطه اول با هدف انتخاب دانش آموزان، شکل گیری یک جمع مومنانه با اخوت ایمانی در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان کلید خورد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دفترمرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، طرح "انتخاب بهترین ها" ویژه دختران متوسطه اول سراسرکشور با هدف انتخاب دانش آموزان، جهت شکل گیری یک جمع مومنانه با اخوت ایمانی در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان کلید خورد
یکی از مهم ترین و تعیین کننده ترین مرحله از مراحل نیروسازی در تشکل؛"کشف و شناسایی"است زیرا دانش آموزی که خود معیارهای اولیه را داراست در کمترین زمان و با بیشترین بازدهی مراحل رشد و ارتقا را طی نموده و در مرحله به کارگیری بیشترین بازده را در جریان سازی خواهد داشت.
در این میان " زبده یابی " اولین پله خواهد بود و ازآنجایی که اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان نقش مصحح و مکمل را در فضای تربیتی دختر نوجوان برای خود تعریف کرده، بایسته است ساز و کاری طراحی نماید و براساس آن دخترانی را با خصوصیات برجسته از فضای مدرسه کشف کرده و برای ایشان به عنوان اعضای اصلی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی سرمایه گذاری نماید از این رو طرح "انتخاب بهترین ها"با بهره گیری از اثر گذاری دوستی ها و انگیزه بخشی ؛جایگاه شخصیتی دختران را در وجودشان بارور ساخته و با تامین الگوی مناسب ادامه مسیر را برایشان هموار می سازد .
هدف از انتخاب دانش آموزان، شکل گیری یک جمع مومنانه با اخوت ایمانی است که با بهره گیری از اثرگذاری دوستی ها و انگیزه بخشی؛ جایگاه شخصیتی دختران را در وجودشان بارور ساخته و با تامین الگوی مناسب ادامه مسیر را برایشان هموار سازد.
جهت انجام فرآیند انتخاب بهترین ها و دستیابی به دانش آموزان مستعد، علاقه مند و برخوردار از ویژگی ها و شاخصه های لازم جهت عهده دار شدن مسئولیت در انجمن اسلامی مدرسه ؛مرحله ابتدایی  ،کشف و شناسایی خواهد بود این مرحله شامل دریافت لیست  دانش آموزان زبده از اولیاء مدارس ، مسئولین گروه های فعال در مدارس ، برگزاری جلسات توجیهی ( دانش آموزان و مادران) و تکمیل فرم های مکتوب ،معدل گیری از نمرات فرم های مکتوب ، دعوت از دانش آموزان منتخب جهت  انجام گفتگوی شفاهی ، معدل گیری نهایی و معرفی منتخبین خواهد بود
لازم به ذکر است پس از این مرحله و در بخش آموزش و توانمندسازی منتخبین ،برنامه های تابستانه با شرکت منتخبین در خیمه های معرفت برگزار خواهند شد.