97/3/30 - 12:04
شماره مطلب : 11030

جلسات آموزشی و توجیهی معاونین برادر جدیدالانتصاب برگزار شد

جلسات آموزشی و توجیهی معاونین جدیدالانتصاب در دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل دفترمرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، جلسات آموزشی و توجیهی معاونین جدیدالانتصاب روز سه شنبه بیست و نهم خرداد در دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان برگزار شد.
معاونان جدیدالانتصاب استان های خوزستان، زنجان، گیلان، گلستان، همدان،البرز و شهرتهران در این جلسه آموزشی و توجیهی شرکت کردند و در ابتدا جلسه ای با دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان پیرامون مهارت های مدیریتی در حوزه معاونت فرهنگی تربیتی برادران داشتند
جلسه با معاون فرهنگی تربیتی خواهران دفتر مرکزی با موضوع ضرورت همکاری با معاونت خواهران  از دیگر برنامه های این جلسه آموزشی توجیهی بود همچنین جلسه با مدیریت فرهنگی برادران با موضوع شرح برنامه های محوری و جریان ساز ویژه معاونین جدید الانتصاب برگزار شد.
شرکت کنندگان در این برنامه در جلسه مدیریت آموزش سازماندهی حضوریافتند و در این جلسه مجموعه برنامه ها در حوزه های متوسطه اول و دوم و شبکه پشتیبان تشریح شد
لازم به ذکر این برنامه یک روزه با جلسه جمع بندی معاون فرهنگی ، تربیتی برادران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان به کار خود پایان داد

 

 

تصاویر