97/3/30 - 19:31
شماره مطلب : 11031

جلسه هیئت مدیره موسسه علمی آینده سازان برگزار شد

جلسه هیئت مدیره ی موسسه علمی آینده سازان با حضور دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان برگزار شد
به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل دفترمرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، جلسه هیئت مدیره موسسه علمی آینده‌سازان روز سه شنبه بیست و نهم خردادماه با حضور حامدعلامتی دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان و مدیرعامل موسسه علمی آینده‌سازان و سایر اعضای هیئت مدیره در موسسه آینده سازان برگزار شد. در این جلسه گزارشی از روند پیشرفت تدوین برنامه راهبردی موسسه و همینطور گزارش واحد اجرای آزمون موسسه و ... به اطلاع اعضای محترم رسید. و نظرات و پیشنهادات اعضاء مورد بحث و بررسی قرار گرفت.