97/4/6 - 12:54
شماره مطلب : 11050

جلسه 702 شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان برگزار شد

جلسه 702 شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در محل دفتر شورای مرکزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، جلسه 702 شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان روز چهارشنبه سی خرداد در محل دفتر شورای مرکزی برگزار شد.
گزارش صحن علنی قرارگاه ملی توسط دبیرخانه شورا ارائه گردید و مهم­ترین مسأله های دانش آموزی از حیث اهمیت و تکرار بررسی شد.
اعضای قرارگاه ملی در نشست های فصلی ، در صحن علنی ، مهم ترین مسأله ­ها و دغدغه­ های حوزه دانش آموزی را به نمایندگی از اعضای انجمن های اسلامی استان خود ارائه می­کنند همچنین در دستور بعدی گزارش اقدامات کوتاه مدت در حوزه فضای مجازی ارائه گردید.
در ادامه ، سامانه عقیق و شهید باقری توسط دبیرکل اتحادیه و مدیر دفتر برنامه ریزی و ارزیابی ارائه و آخرین وضعیت نیرویی گزارش شد و پیشنهاداتی از سوی اعضاء مطرح گردید.

لازم به ذکر است در پایان مباحث خارج از دستور اعضای جلسه مورد بحث و بررسی قرارگرفت.

 

تصاویر