97/4/12 - 11:45
شماره مطلب : 11072

اردوی یک روزه دارآباد ویژه مربیان استان تهران

جلسه و اردوی ویژه مربیان برادر با حضور سرپرست اتحادیه استان و با هدف توجیح فعالیت های تابستانی و نحوه ارتباط گیری با نوجوان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه استان تهران، در این جلسه که صبح روز سه شنبه 29 خرداد ماه در دفتراتحادیه استان برقراربود،مربیان شهرستانها به ارائه پیشنهادات خود درباره فعالیت های تابستانی پرداخته و تجارب خود را درمیان گذاشتند.
در ادامه،مسعودشاکر ضمن تقدیر از قرارگاه های فعال،به بحث اهمیت برگزاری اردوهای تشکیلاتی در فصل تابستان وظرفیت اتحادیه استان جهت برگزاری اینگونه فعالیت ها پرداخت.
پس از برگزاری جلسه،اردوی تفریحی دارآباد به صرف ناهار برگزار شد.

تصاویر