97/4/17 - 09:36
شماره مطلب : 11085

دیدار صمیمی مسئول اتحادیه خراسان رضوی با انجمنی هایگنبد کاووس

مسئول اتحادیه خراسان رضوی با حضور در جمع صمیمی انجمنی های استان گلستان، مدل انجمن اسلامی موفق را تشریح نمود

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی، مهندس حوائجی(مسئول اتحادیه استان) با حضور در جمع صمیمی اعضای انجمن های اسلامی مدارس متوسطه اول شهرستان گنبد کاووس (استان گلستان) که به مشهد مقدس سفر کرده اند، به ایراد سخن پرداخت.
در این سخنرانی که در صبح دوشنبه ۱۱ تیرماه ۱۳۹۷ انجام شد توضیحاتی درخصوص انجمن اسلامی موفق توسط مسئول اتحادیه خراسان رضوی ارائه گردید.

تصاویر