97/5/3 - 07:36
شماره مطلب : 11171
با حضور دستیار دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان

دومین نشست فصلی مسئولین و شبکه پشتیبان استان فارس برگزار شد

دومین نشست فصلی اتحادیه استان فارس با حضور دستیار دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و شبکه پشتیبان مربیان شهرستان های استان فارس در حسینیه شهدای دانش آموز اتحادیه در شیراز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دفتر مرکزی اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان، دومین نشست فصلی اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان استان 
فارس با حضور دستیار دبیرکل  و شبکه پشتیبان مربیان شهرستان های استان فارس روز پنجشنه بیست و هشتم تیر در حسینیه شهدای دانش اموز اتحادیه در شیراز برگزار شد.
این نشست به صورت دوره یک روزه درجهت توانمندسازی و بررسی روش های کارب ردی تربیتی با حضور مسئولین اتحادیه انجمن اسلامی و شبکه پشتیبان مربیان برگزار شد. 
درکارگاه نخست حجت الاسلام والمسلمین دکتر یزدان پرست استاد حوزه و دانشگاه به بررسی نظام کاربردی تربیت توحیدی پرداخته ویکی از الزامات آن را تشکیل شبکه ملی تربیتی عنوان کردند ومباحث خود را پیرامون چگونگی تربیت نیروی مومن جریان ساز با رویکرد جوان مومن انقلابی موثر ادامه دادند.
درکارگاه دوم  لطفعلی زاده دستیار  دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی به بررسی نگاه تشکیلاتی و اهداف مهم مجموعه پرداخته، و به روز بودن و پاسخگویی نسبت به دغدغه های نسل جوان علی الخصوص دانش آموز را از نکات حائز اهمیت کار مربیان دانستند.
لطفعلی زاده در بخش دیگری از صحبت های خود به اعتماد و اطمینان به دانش آموزان و دیده شدن ظرفیت های فکری و عملیاتی و ایجاد روحیه ی مسئولیت پذیری در آنها پرد اختند و به این نکته اشاره کردند که : دانش آموز امروز ظرفیت انجام کارهای بزرگ و مسئولیت های سنگین را دارد به شرط آنکه به او اعتماد شود و از اوپشتیبانی شود.
بخش دیگر صحبت های ایشان به شناخت و شناساندن مفاخر و استفاده از این ظرفیت در جهت ایجاد انگیزه در باروری فکری و حرکت رو به جلو معطوف شد.
 دکتر شمس از اساتید حوزه کارآفرینی نیز در این نشست به اهمیت بخش خصوصی و ورود به این عرصه با توجه به محدودی ت های دولت ها پرداخت وبا اشاره به فرمایشات رهبری معظم انقلاب و تاکید براقتصاد مقاومتی یکی از راه کارهای مهم در عملیاتی شدن این شعار را حوزه کارآفرینی دانسته و به ظرفیت های وسیع آن برای اشتغال زایی اشاره کردند.
درصحبت های پایانی مسئول اتحادیه انجمن اسلامی فارس یکی از رسالت های انجمن اسلامی را افزایش دامنه تاثیرگذاری دانسته و بیان کردند : ی کی از گام های حرکت در این مسیر توجه به اطلس انجمن های اسلامی و استخراج وتدوین آن ازطریق شناخت نقاط ضعف، قوت،تهدید و فرصت عنوان کردند . نکته آخری که مسئول اتحادیه های فارس به آن اشاره کردند، ارتباط موثر بین مربیات اتحادیه انجمن اسلامی با مربیان خوش فکر پرورشی مدارس و استفاده از ظرفیت فکری و ایده پردازی آنها عامل بهبود سطح کیفی انجمن ها و شکل گیری فضای تعاملی بهتر بین نهاد آموزش و پرورش و انجمن های اسلامی می شود.
لازم به ذکر است با توجه به ایام دهه کرامت یکی از مربیان و مداحان اهل بیت (ع) به ذکر مولودی پرداختند
تصاویر