97/5/3 - 18:24
شماره مطلب : 11180

ارسال اقلام طرح انسجام انجمن‌ اسلامی (ویژه خواهران) به اتحادیه سراسر کشور

اقلام طرح انسجام در انجمن اسلامی به اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استانها ارسال شد.
به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل دفترمرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، به منظور انجام وپیگیری طرح انسجام ، اقلام پشتیبان اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان ویژه خواهران که شامل پوسترهای معرفی اهداف انجمن و برنامه های محوری انجمن های اسلامی ، پوستر فراخوان جام انسجام، پوسترهای تشکل امین مرتبط با (بهار وصل، لشکر فرشتگان، بیانات امام خمینی (رحمه الله علیه)، بیانات رهبر معظم انقلاب(دامت برکاته) ، پوستر مهارت های کدبانو ناظر به تفاهم نامه با سازمان فنی و حرفه ای به استان ها ارسال شد. ازدیگر اقلام طرح انسجام انجمن‌ اسلامی ویژه خواهران می توان به دفترچه طرح دعوت آموزش راهکارهای عملیاتی ویژه تبلیغات طرح انسجام ،دفترچه مسیر جزوه آموزشی تشکیلاتی ویژه مسئول انجمن و کارت عضویت مسئول انجمن،کارت عضویت هیئت مرکزی،کارت عضویت اعضای فعال، حکم مسئولیت مسئول انجمن ،فرم عضویت انجمن اسلامی در مقطع متوسطه دوم اشاره کرد. پوستر نحل و یاقوت ویژه دانش آموزان مقطع متوسطه اول نیز به همراه دیگر اقلام (فرم عضویت، کارت عضویت مسوولین واعضای گروه،آرم اتحادیه و... ) به اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در سراسر کشور جهت بهره برداری دانش آموزان ارسال شده است . دانش‌آموزان عضو انجمن‌های اسلامی مدارس برای معرفی انجمن اسلامی در مدرسه، عضوگیری ودیگر فعالیت‌ها ی فرهنگی تربیتی وانقلابی مدرسه از جمله 13 آبان، 22 بهمن، تهیه نشریه دیواری و برنامه های دیگر از این اقلام استفاده خواهند کرد. قابل به ذکر است بخش ویژه‌ طرح انسجام " فراخوان تشکیلاتی با نام "جام انسجام" یعنی «جنبش ابتکارات مدرسه‌ای انسجام در معرفی، تبلیغ و عضوگیری در انجمن‌های اسلامی مدارس» است تا دستاوردهای خلاقانه‌ی دانش‌آموزان به کمک طرح انسجام بیاید. لازم به ذکر است امسال اقلام طرح انسجام و طرح نحل در اوایل تابستان در اختیار استان قرار می گیرد تا اتحادیه استان ها بتوانند زودتر این محصولات را به دست دانش آموزان برسانند و آنها استفاده مطلوب را ازاقلام داشته باشند.