97/5/6 - 08:18
شماره مطلب : 11182

ارسال اقلام طرح انسجام(ویژه برادران) به اتحادیه سراسر کشور

اقلام طرح انسجام انجمن های اسلامی مدارس ویژه برادران، به اتحادیه های استانی انجمن های اسلامی دانش آموزان سراسر کشور ارسال شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان،به منظور اجرای طرح انسجام در مدارس مقطع متوسطه اول و دوم برادران،پوسترهای اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان که شامل پوسترهای اهداف و برنامه های محوری انجمن های اسلامی،پوسترهای تشکل امین (مرتبط با بهار وصل،همکلاسی آسمانی،بیانات امام خمینی(ره)،بیانات مقام معظم رهبری) می باشد به اتحادیه های استانی انجمن های اسلامی دانش آموزان سراسر کشور ارسال شد.
از اقلام طرح انسجام ویژه متوسطه دوم می توان به حکم مسئولیت مسئول انجمن اسلامی،فرم عضویت و بج سینه(نماد هویت بخش) آرم اتحادیه انجمن های اسلامی اشاره کرد.
سایر اقلام طرح انسجام ویژه متوسطه اول شامل پوسترهای طرح انسجام، پوستر بیانات امام خمینی(ره) و بیانات رهبر معظم انقلاب و پوستر شهید دانش آموز می باشد.
لازم به ذکر است باتوجه به ضرورت استفاده دانش آموزان از اقلام طرح انسجام در سال تحصیلی جدید،این اقلام در اوایل تابستان امسال،جهت بهره برداری هرچه بهتر انجمن های اسلامی مدارس،به اتحادیه های استانی انجمن های اسلامی دانش آموزان ارسال شد.