97/5/7 - 11:12
شماره مطلب : 11203
با حضور معاون فرهنگی تربیتی خواهران و برادران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان

دوره آموزشی تشکیلاتی "طلایه داران فردا "در مازندران برگزار شد

دوره آموزشی تشکیلاتی "طلایه داران فردا "با حضور معاون فرهنگی تربیتی خواهران و برادران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در مازندران برگزار شد
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، دوره آموزشی تشکیلاتی طلایه داران فردا در قالب دو اردوی مجزا دختران از سوم تا پنجم مرداد ماه  و پسران از پنجم تا هشتم مردادماه در اردوگاه ساحلی امام خامنه ای ساری برگزار گردید
در این دوره 150 مسئول انجمن اسلامی مدرسه از 22شهرستان استان گرد هم آمدند و تحت آموزش برنامه های محوری و جریان ساز این تشکل قرار گرفتند که در سه لایه انگیزشی , مهارتی و معرفتی در قالب کارگاه و کمسیون و آیتم های هیجانی و تفریحی در 5 گروه مربی محور اجرا گردید 
 در دوره خواهران،خانم ملکی معاون فرهنگی تربیتی خواهران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و خانم معدن کن عضو دانش آموز شورای مرکزی به ایراد سخنرانی پراداختند و بر فرآیند برگزاری انتخابات قرارگاه استانی و ملی نظارت داشتند. 
همچنین در بخش برادران آقای زین العابدین معاون فرهنگی تربیتی برادران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان  و آقای عزیزی عضو دانش آموز شورای مرکزی در دوره پسران حضور یافتند و در انتخابات , کمسیون ها , کارگاه ها و آیتم های هیجانی و فوق برنامه ها شرکت کردند
لازم به ذکر است در اختتامیه این دوره دنش آموزان منتخب هر گروه به عنوان سخنگوی کمسیون به ارائه گزارش پرداختند