97/5/10 - 17:27
شماره مطلب : 11223

حضور مسئول اتحادیه بوشهر در نشست مدیران مدارس متوسطه دوم شهرستان دیلم

مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی استان بوشهر در نشست مدیران مدارس متوسطه دوم شهرستان دیلم با اشاره به آسیب های اجتماعی که متوجه دانش آموزان است گفت: تشکل های دانش آموزی در زمینه مبارزه با این آسیب ها نقش بسیار مهمی دارند

به گزارش روابط عمومی انجمن های اسلامی دانش آموزان استان بوشهر، روز سه شنبه مورخ 8/ 5/ 97 عبدالرحیم افروغ مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی استان بوشهر در نشست مدیران مدارس متوسطه دوم در شهرستان دیلم دیدار کرد.

وی با اشاره به نقش تشکل های دانش آموزی و مقابله آنها با آسیب های اجتماعی گفت: تشکل های دانش آموزان در زمینه مبارزه با آسیب های اجتماعی نقش پر رنگی دارند و حضور دانش آموزان انقلابی به صورت یک تشکیلات منسجم می تواند یاری دهنده مسئولین مدرسه در بحث پرورشی باشد.

تصاویر