97/5/11 - 19:37
شماره مطلب : 11225

حضور معاون فرهنگی خواهران اتحادیه در هشتمین دوره آموزشی"هادیان معرفت"

معاونت فرهنگی خواهران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در هشتمین دوره آموزشی هادیان معرفت در اردوگاه یاوران مهدی (عج) حضور یافته و به ایراد سخنرانی پرداخت.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان قم، مریم ملکی معاونت فرهنگی خواهران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان با حضور در هشتمین دوره آموزشی هادیان معرفت، در اردوگاه یاوران مهدی (عج) در استان قم، در جمع مبلغین خواهر به ایراد سخنرانی پرداخت.
معاونت فرهنگی خواهران اتحادیه انجمن های اسلامی گفت: انجمن اسلامی به صورت خود جوش سال ها قبل از انقلاب اسلامی تشکیل شده است که دارای دو ویژگی اساسی می باشد؛ اولا  اتصال و ارتباط با مقام معظم رهبری به سبب حضور نماینده ایشان، دوما دانش آموز محوری بودن برنامه های انجمن های اسلامی دانش آموزان
وی برنامه لشگر فرشتگان را از جمله برنامه های موثر این مجموعه انقلابی دانسته که وظیفه سرگذشت پژوهی درباره زنان انقلاب اسلامی را بر عهده دارد.
ملکی خاطر نشان کرد که وجود تشکل یکی از ضرورت های مد نظر این مجموعه انقلابی می باشد زیرا در این برهه ی زمانی که جامعه به سوی فرد گرایی حرکت می کند وظیفه ماست که جمع های مومنانه تشکیل داده و مباحث تربیتی را در این محافل پیگیر باشیم.
معاونت فرهنگی خواهران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان به بیان مطالب چارتی و سازمان و شرح آن ها اشاره کرد و به موضوعاتی همچون: تعریف اتحادیه، چارت سازمانی مباحث تشکیلاتی عضو یابی و عضو گیری،ساختار تشکل و مراکز اقماری اتحادیه پرداخت.
لازم به ذکر است که هشتمین دوره آموزشی هادیان معرفت، ویژه مبلغین به همت موسسه فرهنگی تبلیغی آینده سازان قم جهت تقویت مباحث معرفتی در اردوگاه یاوران مهدی (عج) استان قم، برگزار گردید.

تصاویر