97/5/14 - 11:53
شماره مطلب : 11234
مسئول اتحادیه استان کردستان در بازدید از مرکز جهاد رسانه ای راهیان نور

راهیان نور موثر ترین ابزار در انتقال ارزش های فرهنگی به نسل نوجوان و جوان است

مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان کردستان در بازدید از مرکز جهاد رسانه ای راهیان نور گفت: تأثیر راهیان نور در نسل نوجوان و جوان بسیار زیبابوده و لازم است فعالیت های فرهنگی در راهیان نور را بیشتر و با زبان امروزی این نسل عاشق را با راه و رسم شهدا آشنا کنیم

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان کردستان ؛ محسن احمدیان مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان کردستان دربازدید از مرکز جهاد رسانه‌ای راهیان نور مستقر در شهر سنندج در گفت‌وگو با خبرنگاران این رسانه اظهار داشت: نگاه اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان به راهیان نور پیرو رهنمود های مقام معظم رهبری است که باید در این دانشگاه بزرگ فرهنگی شبانه روز فعالیت انجام داد.
وی در خصوص فعالیت های اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزی استان کردستان در زمینه حرکت عظیم فرهنگی راهیان نورافزود:راهبرد اتحادیه انجمن اسلامی بر این اصل می باشد که دانش آموزان را با راه و رسم شهدا آشنا کرده و زمینه رفاقت با شهدا را فراهم سازد. احمدیان همچنین افزود : از ابتدای سال تاکنون اردوی طلایه داران اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزی کردستان را در یادمان شهدای زریوار برگزار کرده ایم که هردوجنبه تفریحی و زیارتی مدنظرباشد.
وی در خصوص اثر گذاری راهیان نور بر دانش آموزان و نسل جوان تصریح کرد:تأثیر راهیان نور در نسل نوجوان و جوان بسیار زیبابوده و لازم است فعالیت های فرهنگی در راهیان نور را بیشتر و با زبان امروزی این نسل عاشق را با راه و رسم شهدا آشنا کنیم.
مسئول اتحادیه انجمنهای اسلامی کردستان گفت: اگر اخلاص در کار باشد درصد تاثیر گذاری قطعا بیشتر خواهد شد چراکه مردم باید صداقت را در کار ما ببینند که عملکرد را قبول کنند.
وی افزود: اتحادیه برنامه های خاصی در زمینه دفاع مقدس در دستور کار خود دارد که به طور مثال برگزاری اردو ها در یادمان شهدا و برنامه ویژه روز شهید و دیدار با خانواده شهدا که در جامعه دانش آموزی بسیار اثر گذاربوده را می‌توان نام برد.
مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان کردستان در پایان خاطر نشان کرد:برخی یادمان ها از بعد معنوی بالایی برخوردار بوده و در روحیه دانش آموزان اثر مثبت می گذارند که این از برکت خون شهدا می‌باشد که لازم است ازاین فرصت استفاده لازم را جهت آشنایی بیشتر داشته باشیم.