97/5/15 - 08:15
شماره مطلب : 11238

برگزاری نشست اتحادیه گلستان با سازمان فنی و حرفه ای استان

نشست مشترکی با عنوان بررسی شیوه های عملیاتی نمودن تفاهمنامه اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان کشور با سازمان فنی و حرفه ای برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گلستان ، نشست بررسی شیوه های عملیاتی نمودن تفاهمنامه اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان کشور با سازمان آموزش فنی و حرفه ای در سطح استان با حضور سید علیرضا حسینی طلب مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان وحسین احمدی مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان گلستان برگزار شد.
بنابر این گزارش، حسینی طلب ضمن تاکید بر اعلام نیازسنجی آموزشی از سوی اتحادیه ، در خصوص برگزاری دوره های آموزشی اعلام آمادگی نمودند. وی گفت : برای نجات کشور باید از فرهنگ مدرک گرایی رهایی پیدا کنیم و به سمت فرهنگ مهارت آموزی پیش برویم.
همچنین در این جلسه حسین احمدی مسئول اتحادیه استان با ابراز خرسندی از تشکیل این جلسه گفت : اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان آمادگی ترویج گفتمان مهارت آموزان در جامعه هدف خود دارد. وی گفت : جامعه هدف اتحادیه شامل دو مقطع پسران (مقطع متوسطه دوره اول و دوم) و دو مقطع دختران (مقطع متوسطه دوره اول و دوم) می باشد.
شایان ذکر است این تفاهمنامه شامل دو طرح کدبانو و شهیدان شاطری ، باکری و کلانتری با هدف ترویج فرهنگ مهارت آموزی و تربیت اقتصادی و مهارتی اعضای اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان می باشد.

تصاویر