97/5/15 - 09:02
شماره مطلب : 11239

برگزاری نشست مشترک اتحادیه قم با مدیر کل آموزش و پرورش استان

مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان قم، با مدیر کل آموزش و پرورش استان دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان قم، خضری فرد مسئول اتحادیه استان قم  با مدیر کل آموزش و پرورش استان، دیدار و گفتگو کرد. در ابتدا  خضری فرد ضمن قدردانی از حضور و سخنرانی وی در جلسه معارفه، گزارش مختصری از برنامه ها و فعالیت های سال گذشته اتحادیه ارائه داده و خواهان ارتباط مستمر و بیش از پیش آموزش و پرورش در برنامه های آتی اتحادیه شد.
لازم به ذکر است که در این جلسه، معاونت خواهران و برادران اتحادیه و معاونت پرورشی آموزش و پرورش نیز حضور داشتند.