97/5/16 - 14:17
شماره مطلب : 11247

برگزاری نشست کادر و شبکه پشتیبان اتحادیه خراسان شمالی با دستیار دبیرکل اتحادیه

نشست کادر و شبکه پشتیبان اتحادیه استان خراسان شمالی با دستیار دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در مشهد مقدس برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان خراسان شمالی امین رضا لطفعلی زاده دستیار دبیرکل اتحادیه در جریان سفر یکروزه به مشهد مقدس در روز یکشنبه چهاردهم مردادماه با حضور در جمع کادرو شبکه پشتیبان خراسان شمالی به ایراد سخنرانی پرداخت.
دستیار دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در این نشست با برشمردن چهارویژگی اصلی مربی ،نظم ، با نشاط و باحال بودن ، آراستگی ظاهری ،بروز بودن اطلاعات در حوزه دانش آموزی به تشریح ویژگی های مربی درحوزه دانش آموزی پرداخت ایشان کف مدرسه را خط مقدم جنگ دانست و بچه ها را افسر جنگ نرم دانستند که متوسطه اول آموزش افسری می بینند و مربی ها بعنوان فرماندهان افسران جنگ نرم اند
امین رضا لطفعلی زاده با اشاره به حساسیت کار تربیتی در حوزه دانش آموزی افزودند مربی نسبت به اتفاقات پیرامون خود نباید بی تفاوت باشیم نسبت به کاری که انجام می دهیم باید اعتقاد قلبی و باور داشته باشیم و آشنایی دقیق با علاقه مندی های بروز دانش آموزان ،یعنی محل تجمع افکار و سرگرمی های فکری و فیزیکی و درک عمیق احساسات آنها در مواجهه با این موارد باشد .
دستیار دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در بخش دیگر این از سخنان خود با اشاره به اهمیت فضای مجازی افزودند استفاده از این فضا یکی از اهداف مهم دشمن "وقت گیری"است ، اتلاف وقت درمیدان جنگ یک استراتژی از سوی دشمن است و سرگرم کردن افراد به مسائل جزئی و انحرافی دور کردن از مسائل مهمتر است و مربیان با توجه به سرعت روزافزون استفاده از فضای مجازی و فراگیری آن باید همواره از تمام زوایایی موضوع فضای مجازی و مسائل بومی و منطقه ای خود آگاهی کامل داشته باشند.
لطفعلی زاده در بخش دیگر از دیگر از جریان سفر یکروزه خود در نشست کادرو شبکه پشتیبان اتحادیه خراسان شمالی در مشهد الرضا می توان به حضور در مصاحبه آموزشی _گزینشی (تشکیلاتی )هادیان استان خراسان شمالی اشاره نمود .