97/5/16 - 14:51
شماره مطلب : 11248

حضور معاون فرهنگی تربیتی برادران اتحادیه در نشست کادر و شبکه پشتیبان اتحادیه خراسان شمالی

معاون فرهنگی تربیتی برادران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان با حضور در نشست کادر و شبکه پشتیبان اتحادیه خراسان شمالی در مشهد مقدس به ایراد سخنرانی پرداخت.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان خراسان شمالی مسعود زین العابدین معاون تربیتی برادران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در سفر یکروزه به استان خراسان رضوی با حضور در نشست کادر و شبکه پشتیبان اتحادیه خراسان شمالی در مشهد مقدس به ایراد سخنرانی پرداخت.
معاون فرهنگی تربیتی برادران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان با تشریح رویکردههای و فعالیت های تربیتی و تشکیلاتی پرداختند .
مسعود زین العابدین افزودند تربیت در کار تشکیلات انجمن های اسلامی دانش آموزان تربیت گلخانه ای نیست و عرصه تفکر و فعالیت ها تربیت در صحنه است که از بستر عملیات های اجرایی و برنامه های محوری اتحادیه به اهداف تربیتی خود میرسیم
معاون فرهنگی تربیتی برادران اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان نیرو سازی و جریان سازی را بعنوان دو هدف عمده در تشکل لازم و ملزوم در کنار یکدیگر رشد می کنند که دانش آموزان در تشکل انجمن اسلامی میزبان هستند نه مهمان
ایشان در بخش دیگر از سخنان خود با تشریح فرموده نماینده معزز مقام معظم رهبری در اتحادیه افزودند در حوزه تربیتی ،مربی قائد است و در حوزه عملیات سائق و در تشکل امین انجمن اسلامی اصالت و پیشانی برنامه ها باید در کف انجمن های اسلامی مدرسه نمود پیدا کند در بخش دیگر این مراسم معاون فرهنگی تربیتی برادران با حضور در مصاحبه دوره آموزشی گزینشی (تشکیلات ) هادیان استان خراسان شمالی به گزینش شرکت کنندگان این دوره پرداختند لازم بذکر است دوره گزینشی معرفتی شرکت کنندگان هادیان توسط حجت الاسلام ابوالقاسمی و...از اساتید مرکز فرهنگی تبلیغی آینده سازان قم صورت گرفت .