97/5/17 - 16:16
شماره مطلب : 11251

حضور دستیار دبیرکل در اختتامیه طلایه داران فردا دختران همدان

دستیار دبیر کل با شرکت در اختتامیه اردو فرهنگی – تشکیلاتی طلایه داران فردا دختران به ایراد سخنرانی پرداخت.

به گزارش روابط عمویم و امور بین الملل دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان،دستیار دبیرکل  اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در اختتامیه طلایه داران فردا دختران همدان گفت: هرچه محبت خدا را بهتر داشته باشیم خدا محبت ما را در دل  دیگران میگذارد. در این راه نیز باید صبور، وقت شناس و ... بود.
وی ضمن تاکید بر این موضوع که ما اکنون در جنگ هستیم بیان داشت: ما تا به چه اندازه باور داریم که در جنگ هستیم و برای این کار میتوانیم از خود یک آزمون بگیریم به این صورت که کارهای خود را در طول 24 ساعت یادداشت کنیم و بعد از آن بررسی کنیم آنگاه می فهمیم چه فعالیت هایی داشتیم و چه کارهایی بر زمین مانده است.
لطفعلی زاده خاطرنشان کرد: زمانی که آقا به دانش آموزان میگویند افسر پس مربی ها فرمانده هستند. در این جنگ مدرسه ها خط مقدم هستند و این را باید درک کنیم و زمانی میتوانیم صحبت از درک کردن این موضوع بکنیم که دشمن برای سر ما جایزه تعیین کرده باشد
دستیار دبیر کل با اشاره به یکی از حربه های دشمن در این زمان گفت: مشاور ترامپ گفته ما یکی از کویرهای ایران را بزنیم تا بدانند که ما چه قدرتی داریم. این ها این حرف ها را میزنند ولی هیچ وقت عمل نمیکنند چون میدانند این کارها فایده ای ندارد. آن ها میخواهند با این حرف ها فقط مردم را از پشت این دیوار   کنار ببرند تا بتوانند به خیال خودشان پشتوانه نظام را خالی کنند.