97/5/27 - 09:56
شماره مطلب : 11284

نشست " یاوران انجمن " در شهرستان شاهرود برگزار شد

نشست توجیهی اولیای دانش آموزان انجمنی در شهرستان شاهرود با حضور مسئول و معاونین اتحادیه انجمن های اسلامی استان سمنان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان سمنان؛ نشست "یاوران انجمن" با حضور اولیای دانش آموزان انجمنی، مسئول و معاونین خواهر و برادر اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان سمنان به منظور آشنایی با فعالیت های اتحادیه و برنامه های پیش رو در شاهرود برگزار شد.
سید محمدمهدی سیادتی مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان سمنان در این نشست با اشاره به فعالیت های اتحادیه در سال گذشته و راهبردها و ماموریت های جدید اتحادیه در سال جاری بر لزوم همراهی هرچه بیشتر اولیای دانش آموزان با اتحادیه تاکید کرد.
در ادامه این نشست کرم محمدی فرماندار شاهرود با تاکید بر تربیت اجتماعی دانش آموزان ، عضویت در تشکل های دانش آموزی را از الزامات دانش آموزان برای آمادگی ورود به عرصه های اجتماعی دانست.
لازم به ذکر است در این نشست مسئولین شهرستانی شاهرود و معاونین اتحادیه استان نیز حضور داشتند و در پایان این نشست از دانش آموزان برتر انجمنی فعال در مدرسه انقلاب تقدیر شد.

تصاویر