97/5/29 - 13:21
شماره مطلب : 11301

اولين جلسه هيئت امناء هيئت انصار المهدي (عج) استان هرمزگان

اولين جلسه هيئت امناء هيئت انصارالمهدي (عج) با موضوع رفع مشکلات و تقويت برنامه هاي فرهنگي و معنوي هيئت انصارالمهدي (عج) برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان هرمزگان، اولین جلسه هیئت امناء، هیئت انصارالمهدی(عج) در مورخ 97/5/22 با حضور مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان، معاونت تربیتی برادران، مدیر مرکز شهرستان و مسئول جبهه فرهنگی استان هرمزگان در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان هرمزگان برگزار شد.

تصاویر