97/6/3 - 11:25
شماره مطلب : 11310

بازدید مسئول و اعضای اتحادیه استان فارس از شهرک صنعتی بزرگ شیراز

مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی استان فارس به همراه جمعی از اعضای انجمن های اسلامی شهر شیراز از دو کارخانه صنعتی در شهرک بزرگ صنعتی شیراز بازدیدکردند.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان فارس: در این بازدید دانش آموزان، ابتدا از کارخانه تولید سرویس خواب و تشک زرین بازدید و با روند تولید این محصول آشنا شدند؛ در حاشیه این با زدید ذاکرین مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان با آقای خورشیدی مدیر کارخانه دیدار و از روند تولید کارخانه مطلع شد.
در این بازدید ذاکرین در جمع دانش آموزان و تعدادی از کارکنان مجموعه به ضرورت حمایت از تولید داخلی و اهمیت نگاه ویژه به کارگران صنایع داخلی با خرید محص و ل خوب ایرانی پرادخت و از زحمات و تلاش های مسئولی ن و کارگران مجموعه قدردانی کرد .
در ادامه نیز بازدیدی از کارگاه تولید بطری و ظروف شیشه ای (به روش نیمه سنتی) انجام شد که با استقبال دانش آموزان همراه بود .

تصاویر