97/6/5 - 09:58
شماره مطلب : 11319

برگزاری اردوی "طلایه دارن فردا" در استان بوشهر

اردوی آموزشی تشکیلاتی "طلایه داران فردا" استان بوشهر ویژه مسئولین انجمن مدارس دخترانه استان بوشهر به مدت 3 روز در اردوگاه الغدیر شهرستان کازرون آغاز شد

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان بوشهر: اردوی آموزشی_تشکیلاتی "طلایه داران فردا" با حضور 80 نفر از مسئولین و هیات مرکزی مدارس سراسر استان بوشهر در اردوگاه الغدیر با تاکید بر توانمند سازی مسئولین انجمن اسلامی مدارس در محور های معرفتی تشکیلاتی به مدت 3 روز با برگزارشد.
در آیین افتتاحیه این دوره افروغ، مسئول محترم اتحادیه انجمن اسلامی استان بوشهر ضمن عرض خیر مقدم به مسئولین انجمن اسلامی دانش آموزان مدارس دخترانه آنان را آینده سازان و پرچمداران انقلاب اسلامی در برهه کنونی نامید و به معرفی اهداف و تشریح برنامه های اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان پرداخت.
در ادامه خانم نادری زاده معاون فرهنگی-تربیتی خواهران استان به تشریح برنامه های اردو و اهمیت کار تشکیلاتی پرداخت و انجمن اسلامی دانش آموزان را تفکر ساز دانست.

وی با تاکید بر الگوی تعالی دختران، به اثر گذاری نقش زنان و دختران مجاهد پرداخت.