97/6/6 - 12:44
شماره مطلب : 11332

منتخبین تابستانی بوستان معرفت زائران مهر شدند

اردوی زیارتی مشهد مقدس منتخبین تابستانی بوستان معرفت اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان اردبیل برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان اردبیل ، اردوی زائران مهر در قالب 4 دستگاه اتوبوس به تفکیک 90 نفر خواهر و 80 نفر برادر برگذار شده است .
در این اردو ضمن برنامه های زیارتی و برگذاری هیأت انصارالمهدی و کارگاه های معرفتی ، مسابقات ورزشی و کارگاه های ویژه ای در حوزه سواد رسانه ای برگذار و جمع بندی این کارگاه ها در قالب آزمون انجام شده است .
امینی مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان اردبیل افزود این اردوها که از اسفند ماه سال گذشته آغاز شده است با استقبال و اشتیاق دانش آموزان مواجه شده و در همین راستا تعداد 10 دستگاه اتوبوس به اردوهای زائران مهر اعزام گردیده است ، و تا پایان سال اعزام دانش آموزان به مشهد مقدس ادامه خواهد یافت .
شایان ذکر است اردوی زائران مهر با همکاری آستان قدس رضوی و اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در حال اجرا است .

تصاویر