97/6/13 - 12:55
شماره مطلب : 11345
دبيرکل اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان:

هدايت انجمن اسلامي به عهده فرد نيست/ لزوم رعايت سلسله مراتب در امور تشكيلاتي

دبيرکل اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان گفت:در امور تشكيلاتي بايد همدل و همسو بود؛ هدايت انجمن اسلامي به عهده فرد نيست بلكه همه بايد در اين راستا به يكديگر كمك كنند.

به گزارش روابط عمونی و امور بین الملل دفتر مر کزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، حسين تاريخي دبيرکل  اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان در خصوص اهميت كار تشكيلاتي گفت: قطعا در كارهاي تشكيلاتي اختلاف نظر وجود دارد و بايد اينگونه باشد در غير اين صورت بايد به همكاري  و همراه بدون مجموعه اي كه اختلاف نظر در آن وجود ندارد، شك كرد.
وي ادامه داد: اختلاف نظر لازمه پويايي يك مجموعه است؛ براي رسيدن به هدف و نقطه مطلوب، تشكلات نبايد تحت ثاثير مشكلات و حواشي قرار بگيرند چراكه براي مجموعه آسيب زاست.
دبير كل اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزي تاكيد كرد : هرگز نبايد بيان مشكلات و نقطه نظرات را به عنوان يك مسئله مشكل زا تلقي كرد.
تاريخي درخصوص تعامل بين مسئولين استان و معاونانین خواهر گفت: بين اين دو تعامل مطلوب وجود دارد و تاكنون تجربه هاي موفقي هم كسب كرده ايم البته در برخي مواقع تنها تعامل كافي نيست بلكه وجود تضاد و اختلاف نظر هم ما را به نقطه مطلوب مي رساند.
دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان با تاكيد بر اينكه سلسله مراتب در كار تشكيلاتي بايد رعايت شود،گفت: در امور تشكيلاتي بايد همدل و همسو بود؛ هدايت انجمن اسلامي به عهده فرد نيست بلكه همه بايد در اين راستا به يكديگر كمك كنند.