97/6/14 - 12:19
شماره مطلب : 11347
استاد دانشگاه امام صادق (ع) تشريح كرد

بايسته هاي نقش آفريني سياسي در بستر فضاي مجازي

استاد دانشگاه امام صادق (ع) بايسته هاي نقش آفريني سياسي در بستر فضاي مجازي را تشريح كرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، كميل خجسته استاد دانشگاه امام صادق (ع) در كارگاه بايسته هاي نقش آفريني سياسي در بستر فضاي مجازي به دو عصر اطلاعات و عصر شبكه اشاره كرد و گفت: در حال حاضر عصر اطلاعات جاي خود را به عصر شبكه داده است؛ در عصر اطلاعات محتواسازي مي شود اين در حالي است كه در عصر شبكه محتوا اهميت ندارد البته كه محتوا يكي از اركان سازنده عصر شبكه است اما علاوه بر محتوا، ارتباطات نيز در آن وجود دارد.
وي ادامه داد: هركسي كه بتواند در عصر شبكه از اينترنت به درستي بهره ببرد، برنده است.
اين استاد دانشگاه افزود: استراتژي شبكه ها اين است كه به شبكه هاي رقيب حمله كنند و آن ها را از بين ببرند و شبكه خود را بسازند اين عمل فراملي و فرازباني است.
وي تصريح كرد: انقلاب اسلامي در حال شبكه سازي است مثلا در ابتدا بسيج شكل گرفت سپس حزب الله لبنان بعد از آن حشد الشعبي، بسيج مردمي سوريه و سپس يمن كه اين ها همه به هم متصل هستند و جالب تر اينكه زبان مشترك آن ها فارسي است.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه در دوره اي هستيم كه شبكه محوريت دارد، ادامه داد: رقيب شما تلاش مي كند از فضاي مجازي وارد فضاي حقيقي شود؛ قدرت در دوره جديد زماني بروز پيدا مي كند كه اتصالات و محتوايات وارد حقيقت شوند.
خجسته با بيان اينكه ابزار عصر شبكه در فضاي مجازي است، گفت: بايد در جهان شبكه اي به وظايف خود اشراف داشته باشيد.
وي با بيان اينكه جامعه در جهان شبكه اي به سه گروه تقسيم مي شود، ادامه داد: در نظام شبكه اي با سه گروه اصحاب شماتت، اصحاب ترديد و اصحاب يقين روبه رو هستيم.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: البته شما جزو گروه يقين هستيد كه مي خواهيد از ترديد دور و در مقابل اصحاب شماتت سد دفاعي ايجاد كنيد.
استاد دانشگاه امام صادق (ع)تاكيد كرد: در عصر جامعه شبكه ايي، انقلاب اسلامي بايد شبكه خود را بسازد كه مومن و معتقد باشند؛ در عصر شبكه در جنگ گفتماني هستيم كه تلاش مي كند جامعه را به سمت خود بكشاند و رسانه هم بازيگر اصلي است.

تصاویر