97/6/15 - 09:53
شماره مطلب : 11357
مديرعامل بنياد فرهنگي خاتم الاوصيا:

عدم درك ماموريت در نقشه تحقق فرآيند انقلاب اسلامي علت اصلي نااميدي است

مديرعامل بنياد فرهنگي خاتم الاوصيا تاكيد كرد: علت اصلي نااميدي در چهل سالگي انقلاب عدم درك ماموريت در نقشه تحقق فرآيند انقلاب اسلامي است.

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان،عودتيان مديرعامل بنياد فرهنگي خاتم الاوصيا در جمع اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان با موضوع چهل سالگي انقلاب گفت: در برخي مواقع اتفاقات موجود در جامعه و رسانه ما را نااميد و حتي زمين گير مي كند.
وي ادامه بايد از خودمان بپرسيم چرا در دل بچه هاي حزب اللهي تزلزل به وجود آمده حتي در بين جنگيان و سرداران نيز خوف ايجاد شده است.
عودتیان خاطرنشان کرد: علت اصلي نااميدي در چهل سالگي انقلاب عدم درك ماموريت در نقشه تحقق فرآيند انقلاب اسلامي است.
وی گفت: همه ما در حال حركت در مسير انقلاب هستيم اما بر اساس يك نقشه پيش نمي رويم.
مديرعامل بنياد فرهنگي خاتم الاوصيا با بيان اينكه آيا انقلاب يك نقشه واحد دارد، خاطرنشان كرد: مقام معظم رهبري بعد از امام (ره) نقشه اي را طراحي مرد. عودتيان گفت: تحقق اهداف اسلامي بر اساس پنج گام انقلاب اسلامي، نظام اسلامي، دولت اسلامي، جامعه اسلامي و تمدن اسلامي طراحي شده است. وي گفت: بنابراين لازم است هر فرد حزب اللهي نقشه اي كه مقام معظم رهبري طراحي كرده اند را داشته باشد.