97/6/18 - 15:20
شماره مطلب : 11365

دوره گزینشی-آموزشی “هادیان” ویژه شبکه پشتیبان برادران برگزار شد

دوره گزینشی-آموزشی “هادیان” ویژه شبکه پشتیبان برادران اتحادیه در دو مقطع متوسطه اول و متوسطه دوم،در مرکز فرهنگی تبلیغی آینده سازان قم برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومی و امور بین الملل دفترمرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، دوره گزینشی-آموزشی “هادیان” ویژه شبکه پشتیبان اتحادیه در دو مقطع متوسطه اول و متوسطه دوم، روز شنبه هفدهم شهریور در مرکز فرهنگی تبلیغی آینده سازان قم برگزار شد.
در این دوره‌ها، کارشناسان معرفتی از سوی مرکز فرهنگی تبلیغی آینده‌سازان، میزان تسلط محتوایی و توان کار تربیتی را در متقاضیان ارزیابی کردند و بر اساس جدول شاخصه‌های هویتی مربیان، گزینش لازم را انجام دادند. همچنین کارشناسان تشکیلاتی در این جلسات گفتگو حضور دارند و صلاحیت‌های عمومی، توان کار تشکیلاتی، مهارت ارتباط و تعامل با دانش‌آموزان، اطلاعاتی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی متقاضیان و آشنایی آنها با فعالیت‌ها و برنامه‌های اتحادیه را مورد ارزیابی قرار دادند.
این دوره گزینشی-آموزشی در روز  شنبه هفدهم شهریور  با حضور استان های آذربایجان غربی زنجان،البرز و با  ۲۰ نفر از متقاضیان برگزار شد.