97/6/19 - 11:13
شماره مطلب : 11370

برگزاری جلسه شورای معاونین اتحادیه استان قم

جلسه شورای معاونین اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان قم، با حضور مسئول و اعضای شورای معاونین برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان قم؛ جلسه شورای معاونین اتحادیه روز شنبه مورخه 10 شهریورماه 97 رگزار شد. در ابتدا جناب آقای خضری فرد مسئول اتحادیه، ضمن تبریک میلاد امام موسی کاظم علیه السلام به ایراد نکاتی پیرامون آن حضرت پرداختند. در ادامه جلسه، نقاط ضعف و قوت طرح طلایه داران فردا – خواهران مورد بحث قرارگرفته و ملزومات مورد نیاز اردوی طلایه داران فردا- برادران مورد بررسی قرار گرفت.