97/6/19 - 12:35
شماره مطلب : 11374

برگزاری نشست آموزشی- تشکیلاتی شبکه پشتیبان استان کرمانشاه

نشست آموزشی- تشکیلاتی شبکه پشتیبان استان کرمانشاه با حضور مربیان و سرگروه های قرارگاه های دانش آموزی واحد برادران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان کرمانشاه: نشست دو روزه آموزشی- تشکیلاتی شبکه پشتیبان استان کرمانشاه در روز های جمعه و شنبه 9 و 10 شهریور ماه در محل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان با حضور مربیان و سرگروه های قرارگاه های دانش آموزی استان کرمانشاه برگزار شد.
از اهداف برگزاری این نشست دو روزه ارتقاء سطح دانش و توانمندی اعضای شبکه پشتیبان استان جهت مدیریت کارآمد در فعالیت ها، ارتقاء و آموزش مهارت های تربیتی بود .
از برنامه های برگزار شده در این نشست می توان به ارزیابی برنامه های تابستان، مشاوره فردی با مربیان، جلسات عمومی مربیان، کارگاه های الگو سازی و تقلید، برنامه های گروهی و ... اشاره کرد.

تصاویر