97/7/7 - 13:06
شماره مطلب : 11467

برگزاری نشست فصلی ویژه مسئولین و مربیان اتحادیه استان کرمان

این نشست یک روزه با هدف برنامه ریزی طرح انسجام و همچنین با حضور مسئولین شهرستان ها و مربیان قرارگاه ها در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان کرمان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان کرمان، با حضور مسئولین و مربیان اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان نشست فصلی در محل اتحادیه استان برگزار شد.

جلالی مسئول استان در ابتدای نشست ضمن تقدیر و تشکر از کلیه مسئولین و مربیان استان درخواست کرد تا فرصت مهر ماه را غنیمت شمرده و نهایت استفاده از این فرصت طلایی را ببرند.

مسئول استان در ادامه افزود :مهمترین مسئله پیش رو در مهر ماه طرح انسجام است که باید تمام تلاش خود را به کار ببریم تا این طرح بصورت کامل در مدارس انجام شود.

مطالبات مسئولین شهرستان ها، پاسخگویی مسئول استان به این مطالبات و برگزاری کلاس تشکیلاتی بصورت جداگانه از دیگر برنامه های امروز این نشست بود.

در پایان نشست از مسئولین شهرستان ها و مربیان نمونه تقدیر بعمل آمد.