97/7/7 - 17:49
شماره مطلب : 11477

بازدید مسئول اتحادیه استان کردستان از شهرستان قروه و دیدار با امام جمعه و رئیس سازمان تبلیغات اسلامیاین شهرستان

مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان کردستان طی بازدیدی از شهرستان قروه با امام جمعه و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی این شهرستان دیدار و گفتگو کردند

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان کردستان روز پنج شنبه پنجم مهرماه احمدیان مسئول اتحادیه استان کردستان به همراه کادر اتحادیه طی بازدیداز شهرستان قروه در جلساتی جداگانه به دیدار امام جمعه و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی این شهرستان رفتند.

مسئول اتحادیه استان در بدو ورود به شهرستان قروه به دیدار امام جمعه محترم شهرستان قروه رفته و با حجت الاسلام والمسلمین بابائیان دیدارو گفتگو کرد.

در این دیدار ابتدا مسئول اتحادیه استان به ارائه گزارشی از عملکرد های اتحادیه پرداخته و از حمایت ها و کمک های امام جمعه به اتحادیه شهرستان تشکر کرد.

حجت الاسلام والمسلمین بابائیان نیز ضمن تشکر از مسئول اتحادیه استان عملکرد اتحادیه این شهرستان را بسیار خوب توصیف کرده و برای حل مشکلات ساختمان اتحادیه شهرستان قول مساعدت داد.

سپس احمدیان به دیدار حجت الاسلام والمسلمین منتشلو رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان رفته و پیرامون اعزام اساتید روحانی به مدارس و استفاده از ظرفیت آنها برای جذب دانش آموزان نخبه در اتحادیه مطالبی را عنوان کرد. حجت الاسلام والمسلمین منتشلو نیز با مثبت ارزیابی نمودن این حرکت قول نهایت همکاری در این زمینه را داد.